Програма „Твоето Здраве“

Точна диагноза и правилно лечение до 2 000 000 Евро, за да сте сигурни, че взимате най-доброто решение за Вашето здраве.

СПЕСТЯВАЙ НЕУСЕТНО ВСЕКИ МЕСЕЦ! 

Print a+ a-

„ubb-life.com използва „бисквитки“. Когато продължите да разглеждате нашия сайт вие се съгласявате с използването на бисквитките. За да научите повече, моля вижте нашата Политика за личните данни (бисквитки няма да се прилагат при достъп на политиката за личните данни от този банер).“  

Защита на кредита

Защита на кредита за потребителски кредити

1. Покрити рискове
Застрахователната програма "Защита на кредита" осигурява клиентите на ОББ при следните рискове:
     - Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука;
     - Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука;
     - Временна пълна нетрудоспособност** вследствие на заболяване или злополука.

При злополука обезщетенията са двойни.

2. Платимо обезщетение
В случай на настъпване на застрахователно събитие „Загуба на живот" или „Пълна трайна нетрудоспособност", застрахователната компания изплаща на бенефициента ОББ задължението на клиента към момента на настъпване на събитието.
В случай на настъпване на застрахователно събитие „Временна Пълна Нетрудоспособност", покритието влиза в сила след изтичане на 60 дневен изчаквателен период. След изтичането му компанията покрива месечните вноски на клиента след представяне на болничен лист за всеки следващ 30 дневен период. Размерът на месечното обезщетение не може да надхвърля 500 лв. Периодът на покритие е до 24 месечни вноски за периода на кредита.

3. Цена на застрахователното обезщетение
Паричната стойност на застрахователната защита е 1.22 лeвa месечно за всеки 1000 лева отпуснат кредит. Застрахователната премия се събира месечно и се добавя към дължимата месечна вноска по кредита.

*Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН): състояние, в което даденото лице е в пълна невъзможност да упражнява своята професия или всякаква друга дейност срещу финансово възнаграждение. Такова състояние се определя от независима медицинска комисия, посочена от Застрахователя.

**Временна пълна нетрудоспособност (ВПН): означава пълната и временна невъзможност на Застрахования кредитополучател да се занимава с каквато и да е част от неговата работа или професия за продължителен и непрекъснат период от време, в резултат на телесно увреждане причинено от злополука, болест или заболяване. Състоянието на ВПН се потвърждава от медицинско лице, упълномощено от Застрахователната компания.

© 2018 ОББ Животозастраховане ЕАД. Всички права запазени.