Програма „Твоето Здраве“

Точна диагноза и правилно лечение до 2 000 000 Евро, за да сте сигурни, че взимате най-доброто решение за Вашето здраве.

СПЕСТЯВАЙ НЕУСЕТНО ВСЕКИ МЕСЕЦ! 

Print a+ a-

„ubb-life.com използва „бисквитки“. Когато продължите да разглеждате нашия сайт вие се съгласявате с използването на бисквитките. За да научите повече, моля вижте нашата Политика за личните данни (бисквитки няма да се прилагат при достъп на политиката за личните данни от този банер).“  

Защита на дома и семейство

Защита на дома и семейството за ипотечни кредити

1. Застрахователната програма "Защита на дома и семейството" е интегриран продукт, който предлага застрахователна защита на клиентите на ОББ при следните рискове:
  • Застраховка "Живот":
     - Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука;
     - Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука;
     - Временна пълна нетрудоспособност** вследствие на заболяване или злополука.
  • Застраховка "Имущество":***
     - Увреждане / унищожаване на ипотекирания имот;
     - Гражданска отговорност към трети лица.

2. Застраховка „Живот":
• Пакет "А"
  • Застрахователна полица 2025
    - Застраховка със застрахователна сума остатъчната стойност по кредита.
    - Застрахователната премия се актуализира всеки месец на база на остатъчната стойност по кредита.

Покритие „Живот" и Пълна Трайна Нетрудоспособност - застрахователната сума е равна на остатъка по кредита.
Обезщетението по риска Временна Пълна Нетрудоспособност се изплаща за всеки пълен 30 (тридесет) дневен период и е дължимо след изтичане на 60 (шестдесет) дневен изчаквателен период и е в размер на една месечна вноска според първоначалния погасителен план.

• Пакет "Б"
  • Застрахователна полица 2024
    - Застраховка със застрахователна сума остатъчната стойност по кредита.
    - Застрахователната премия се базира на размера на кредита и е калкулирана с равни месечни вноски.
      Застрахователната премия е една и съща през целия период на кредита.

Покритие „Живот" и Пълна Трайна Нетрудоспособност - застрахователната сума е равна на остатъка по кредита.
Обезщетението по риска Временна Пълна Нетрудоспособност се изплаща за всеки пълен 30 (тридесет) дневен период и е дължимо след изтичане на 60 (шестдесет) дневен изчаквателен период и е в размер на една месечна вноска според първоначалния погасителен план.

3. Нива на защита в случай на застрахователно събитие при застраховка имущество:
  • Пакет "А"
    - Застрахователната сума по имущество е в размер на остатъка по кредита.***
    - Лимит на отговорност към трети лица - 500 лв.***
  • Пакет "Б"
    - Застрахователната сума е в размер на пазарната оценка на имота към момента на отпускане на кредита.***
    - Лимит на отговорност към трети лица - 500 лв.***

4. Нива на риска и съответстващи изискуеми медицински документи
  • до 75 000 лв. - попълва се здравна декларация;
  • от 75 001 лв. до 150 000 лв. - попълва се здравна декларация и медицински въпросник;
  • над 150 001 лв. - попълва се здравна декларация и медицински въпросник; предоставят се необходимите
    медицински изследвания и кандидата подлежи на предварително одобрение за застраховка
    от Застрахователната компания.

* Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН): състояние, в което даденото лице е в пълна невъзможност да упражнява своята професия или всякаква друга дейност срещу финансово възнаграждение. Такова състояние се определя от независима медицинска комисия, посочена от Застрахователя.

** Временна пълна нетрудоспособност(ВПН): означава пълната и временна невъзможност на Застрахования кредитополучател да се занимава с каквато и да част от неговата работа или професия за продължителен и непрекъснат период от време, в резултат на телесно увреждане, причинено от злополука, болест или заболяване. Състоянието на ВПН се потвърждава от медицинско лице, упълномощено от Застрахователната компания.

*** Покритията се предоставят от "Нова Инс" ЕАД.

За повече информация:
- тел. 02/8 197 187
- имейл адрес: office@novains.bg
- застрахователни претенции: claims@novains.bg
- адрес: гр. София 1000, пл. Позитано №5

© 2018 ОББ Животозастраховане ЕАД. Всички права запазени.