Програма „Твоето Здраве“

Точна диагноза и правилно лечение до 2 000 000 Евро, за да сте сигурни, че взимате най-доброто решение за Вашето здраве.

СПЕСТЯВАЙ НЕУСЕТНО ВСЕКИ МЕСЕЦ! 

Print a+ a-

„ubb-life.com използва „бисквитки“. Когато продължите да разглеждате нашия сайт вие се съгласявате с използването на бисквитките. За да научите повече, моля вижте нашата Политика за личните данни (бисквитки няма да се прилагат при достъп на политиката за личните данни от този банер).“  

Отворен Кредит

Отворен Кредит

1. Обхват на застрахователното покритие
Застрахователната програма "Защита на кредита" осигурява клиентите при следните рискове:
  - Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука;
  - Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука.

В случай на настъпване на застрахователно събитие, застрахователната компания изплаща на ОББ задължението на клиента към момента на настъпване на събитието.

2. Цена на застрахвателното покритие
Паричната стойност на защитата е 50 стотинки месечно за всеки 1000 лева одобрен кредитен лимит. Застрахователната премия се събира авансово и еднократно за една година след активиране на картата и подписване на застрахователния сертификат.

*Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН): състояние в което даденото лице е в пълна невъзможност да упражнява своята професия или всякаква друга дейност срещу финансово възнаграждение. Такова състояние се определя от независима медицинска комисия, посочена от Застрахователя.

© 2018 ОББ Животозастраховане ЕАД. Всички права запазени.