Програма „Твоето Здраве“

Точна диагноза и правилно лечение до 2 000 000 Евро, за да сте сигурни, че взимате най-доброто решение за Вашето здраве.

СПЕСТЯВАЙ НЕУСЕТНО ВСЕКИ МЕСЕЦ! 

Print a+ a-

„ubb-life.com използва „бисквитки“. Когато продължите да разглеждате нашия сайт вие се съгласявате с използването на бисквитките. За да научите повече, моля вижте нашата Политика за личните данни (бисквитки няма да се прилагат при достъп на политиката за личните данни от този банер).“  

Микро Бизнес

Микро Бизнес
Застрахователната програма "Микро Бизнес" осигурява клиентите на ОББ при следните рискове:
- Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука;
- Пълна трайна нетрудоспособност* вследствие на заболяване или злополука.
В застрахователната програма могат да бъдат включени от 1 до 4 лица (N = 1 до 4), посочени от представляващия юридическото лице, като застрахователната сума се разпределя солидарно между застрахованите лица.
Цената на застрахователната защита е 53 стотинки месечно за всеки 1000 лева от кредитния лимит и не зависи от броя на застрахованите лица. Застрахователната премия се събира месечно и се добавя към минималната месечна вноска по кредита.
В случай на застрахователно събитие, застрахователят изплаща на ОББ 1/N от усвоената част от кредитния лимит, където N е равен на броя на застрахованите лица. Разликата до сумата на обезщетението се изплаща на застрахования или неговите наследници.

 

*Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН): състояние, в което даденото лице е в пълна невъзможност да упражнява своята професия или всякаква друга дейност срещу финансово възнаграждение. Такова състояние се определя от независима медицинска комисия, посочена от Застрахователя.

© 2018 ОББ Животозастраховане ЕАД. Всички права запазени.