Програма „Твоето Здраве“

Точна диагноза и правилно лечение до 2 000 000 Евро, за да сте сигурни, че взимате най-доброто решение за Вашето здраве.

СПЕСТЯВАЙ НЕУСЕТНО ВСЕКИ МЕСЕЦ! 

Print a+ a-

„ubb-life.com използва „бисквитки“. Когато продължите да разглеждате нашия сайт вие се съгласявате с използването на бисквитките. За да научите повече, моля вижте нашата Политика за личните данни (бисквитки няма да се прилагат при достъп на политиката за личните данни от този банер).“  

Въпроси и отговори

Бъдеще фикс
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Втора пенсия и защита
брой зададени въпроси към продукта: 1
Застрахователната премия по дебитните карти се събира еднократно за цялата година при активиране на картата и подписване на застрахователния сертификат.
Депозит плюс
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
За нашето бъдеще
брой зададени въпроси към продукта: 4

Имате право на данъчни облекчения. Моля запознайте се със законовия текст в секция „Данъчни облекчения".

прочети още...

Притежател на полицата е лицето, което внася месечните спестовни вноски.
Застрахованото лице е онова, което в края на периода ще получи натрупаната сума.
Бенефициентът е лицето, което наследява застрахованото лице единствено и само в случай, когато със застрахованото лице се случи фаталнто.
Закрила
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Защита на бизнеса
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Защита на дебитни карти
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Защита на дома и семейство
брой зададени въпроси към продукта: 1
Ако вече не сте го направили, можете да увеличите защитата по кредита си като се консултирате с колегите ни в клоновата мрежа на ОББ.
Защита на кредита
брой зададени въпроси към продукта: 2

Няма да получите друг сертификат. Той се подновява автматично в системата.

Не. Вие полуавате сертификат за застрахователното покритие.
Защита на кредитни карти
брой зададени въпроси към продукта: 1

Застрахователната премия се начислява еднократно за една година след активиране на картата и подсписването на застрахователния сертификат.

Кампании за лоялни клиенти
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Качествено образование
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Микро Бизнес
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Отворен Кредит
брой зададени въпроси към продукта: 2
Няма да получите друг сертификат. Той се подновява автматично в системата.
Не. Вие полуавате сертификат за застрахователното покритие.
Семейна закрила
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Твоето Бъдеще
брой зададени въпроси към продукта: 0
Липсват зададени въпроси
Твоето Здраве
брой зададени въпроси към продукта: 7
• За покрития вследствие на заболяване - Навсякъде по света без САЩ и България
• За покрития вследствие на злополука - 24 часа, навсякъде по света
• Разходи за лечение в чужбина до 2 000 000 Евро;
• Второ медицинско мнение;
• 100 Евро на ден за престой в болница;
• До 50 000 Евро за лекарства;
• Загуба на живот вследствие на злополука в размер на 10 000 лева;
• Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука в размер на 10 000 лева;
• Частична трайна нетрудоспособност % от 10 000 лева;
• За покритията вследствие заболяване - след направени 6 месечни вноски
• За защитата вследствие злополука - в 00:01 часа след деня на плащане на първа вноска
• До навършване на 65 години при ежемесечно плащане на застрахователна премия
Можете да го направите до 6 м. след последното постъпило плащане. За да се осигури непрекъснатост на покритието се наваксват пропуснатите вноски и се попълва медицинска декларация. При междувременна промяна в здравословното Ви състояние Best Doctors имат право да откажат да поемат Вашия случай. Затова Ви съветваме да няма прекъсване на плащанията по полицата.
Може да подадете уведомление в най-близкия клон на ОББ.
Надяваме се, че никога няма да Ви се налага да се възползвате от програмата „Твоето Здраве". Ако все пак се случи, програмата е рискова и осигурява финансова подкрепа при диагноза на тежко заболяване в размер до 2 000 000 Евро и 10 000 лева вследствие на злополука. Покрити са всички разходи свързани с диагностициране и лечение в световно признати болници от най-добрите специалисти, както и тези за организирането както на Вашето пътуване и настаняване, така и това на избран от Вас придружител.
Спестовно-застрахователни програми
брой зададени въпроси към продукта: 8
Програмата е застрахователно-спестовна и застрахователният елемент е важна и неразделна
част от нея. Основната и допълнителните застрахователни защити се активират от първия ден и са
Вашата гаранция, че при непредвидени събития с Вас, целта на спестяването ще бъде изпълнена и
Вашите близки ще разполагат с нужните им средства.
• Основното застрахователно покритие позволява при загуба на живот, вследствие на заболяване или
злополука, да се изплати Гарантираната застрахователна сума, посочена в полицата на наследниците или
бенефициентите. Това покритие влиза в сила от момента на плащане на първатa вноска по полицата.
Към основната защита могат да бъдат добавени 3 допълнителни покрития, в зависимост от основните
параметри, които сте избрали.
• „Отказ от премия" защитава Вашата вноска, като гарантира, че при непредвидени събития, довели до
пълна трайна нетрудоспособност, компанията ще поеме вместо Вас месечните вноски по програмата до
края на периода.
• „Споразумение за защита на детето" защитава Вашата вноска, като гарантира, че при настъпване на
най-тежките състояния, вследствие на злополука, компанията ще поеме вместо Вас месечните вноски по
програмата до края на периода.
• Защитата „Злополука" гарантира, че при загуба на живот, пълна трайна нетрудоспособност и частична
трайна нетрудоспособност, вследствие на злополука, сума равна на гарантираната застрахователна
такава, ще се изплати веднага на наследниците Ви, а ако злополуката е в следствие на ПТП сумата ще е в
двоен размер.
Дружеството внася всяка година вноска във Фонда за обезпечаване на застрахователни
вземания към Гаранционния Фонд, създаден от Комисията за Финансов Надзор на Република България
за всяка една активна полица. От така набраните вноски Гаранционният Фонд изплаща гарантираните
размери на застрахователните вземания.
Спестяването на малки месечни вноски води до нуждата от дългосрочност и дисциплинираност.
Само така ще можете да постигнете поставената цел, а компанията да изпълни финансовите
параметри, заложени в продукта. Поради тези причини предсрочното прекратяване на програмата не
е препоръчително и изгодно за Вас. Основните правила при желание за предсрочно прекратяване и
теглене по програмата са следните:
• През първите 3 години на програмата прекратяването и тегленето не може да бъде осъществено.
• След 3-тата година при желание за прекратяване се изплаща сумата посочена в графа „Откупна
стойност" срещу съответната година.
• При програми с фиксирани периоди над 15 години продуктът позволява междинни тегления на част от
парите без да се нарушава спестовността.
В края на всяка финансова година Дружеството изчислява общата доходност, постигната от активите, покриващи застрахователните резерви по полиците. Така определената доходност се разпределя пропорционално между клиентите на Дружеството от общия размер на резервите, образувани по техните спестовно-застрахователни програми.
Ако такъв момент настъпи в първите 3 години на спестяването, можете да спрете
да внасяте за определен период от време и след това да наваксате пропуснатите вноски.
Ако финансовото Ви състояние в този момент не позволява да наваксате пропуснатите
вноски, програмата дава възможност за изместване на крайната дата на продукта с броя на
пропуснатите месеци. След 3-тата година на спестяването автоматично се включва премиен
заем, който използва вече натрупаните средства за покриване на месечната вноска - така
продължавате да сте защитени при непредвидени обстоятелства и спестяването не се
нарушава. Премийният заем е добра възможност при временни финансови затруднения,
защото продължителното му ползване би довело до намаляване на гарантираната сума в края
на периода.
Това е сумата, която ще получите при предварително прекратяване на програмата.

Ако сте Притежател и Застрахован по програмата, законодателството на Република
България Ви позволява да се възползвате от данъчно облекчение в размер до 10% от ДОД,
който плащате всяка година. За целта в началото на всяка следваща година компанията
изпраща към Вашия обслужващ клон „Служебна бележка", в която има информация за
сумата на направените вноски по програмата за изминалата година. Тази бележка, заедно с
документ, издаден от работодателя и удостоверяващ размера на платените данъци за същия
период се прибавят към годишната Ви данъчна декларация, която Вие или работодателят Ви
подавате в Националната Агенция по Приходите. Практиката показва, че годишните данъчни
облекчения са в размер на около една месечна вноска по програмата - така, възползвайки
се от възможността за данъчни облекчения за период от 15 години бихте спестили до 15
месечни вноски.


Пример: При направени вноски от 1 000 лева по програмата за една година и платен ДОД от
1 000 или повече лева за годината, държавата ще Ви възстанови 100 лв. или 10 % от ДОД.


Пример: При направени вноски от 1 000 лева по програмата за една година и платен ДОД от
800 лева за годината, държавата ще Ви възстанови 80 лева или 10 % от ДОД.

Основната част от средствата се насочват за спестяване. Част от месечната вноска
покрива застрахователните защити, които гарантират, че сте защитени срещу непредвидени
събития от първия ден на програмата.
© 2018 ОББ Животозастраховане ЕАД. Всички права запазени.